top of page
CASE: CVI CompCure
Wunders.dk

CASE: CVI CompCure

CompCure Logo, CVI, hjemmeside og SoMe content

Passion for purpose
Vi elsker når vi kan være med til at gøre en forskel for kunderne og i sidste ende målgruppen!

Vi har flere Pharma kunder og dem er vi alle meget stolte af! CompCure er en NPO med et smukt formål! CompCure skaber et mødested for patienter og behandlere, førende tværfaglige eksperter, industripartnere og andre relevante interessenter, med en fælles forpligtelse til, at forbedre resultaterne for nyresygdommene C3G og IC-MPGN som kan ramme børn og unge.


Udfordring
Skab en identitet som er tydelig og differentieret og som viser, at nonforprofit-organisationen CompCure har fokus på nyresygdomme. Identiteten og kommunikationen skal være et fælles mødested for både fagfolk og patienter.

Løsningen: Den gule identitet
Logo består af en nyre som er drejet rundt og lettere modificeret, så det ligner et hjerte. I en nyre forgrener en større blodbane sig i to og dette bliver envidere til et barn med opstrakte arme. Hjertet er symbol for omsorg og foreningns passion for at gøre en forskel for patienter med nyresygdomme. Formen  på blodbanerne kan også ses som bogstavet Y, hvilket er et kendt tegn for antibodyet Immunoglobulin. Y omfavner proteinet som er "løsningen" indenfor nyresygdommene C3G og IC-MPGN. Farven er varm gul, hvilket er en farve for nyresygdomme.  Ansigtet – en prik kan også ses som et symbol for T3 protein, som er biomarkør for nyresygdommene. Den gule farve benyttes markant på identiteten som f.eks hjemeside mm.

Resultaterne: En forskel
Identiteten med bla. hjemmeside og SoMe kampagner bliver til stadighed bemærket af målgruppen, som er berørt af nyresygdomme og flere indenfor Pharma & Biotech har siden tilkendegivet finansiel og forskningsmæssig støtte indenfor området.

Kontakt os og se mange andre cases skabt af passion.

bottom of page